fredag 19 februari 2010

The economist 13 feb

Klassiskt Mandelbrotcitat i The Economist: "If financial markets followed the normal bell-shaped distribution curve, in which meltdowns are very rare, the stockmarket crash of 1987, the interest-rate turmoil of 1992 and the 2008 crash would each be expected only once in the lifetime of the universe"

Alltså, dessa tre händelser som inträffat inom loppet av 20 år skulle normalt (normalfördelningsantagandet) ha tagit 40 miljarder år. Det är något att tänka på när man uttalar sig tvärsäkert om marknadens beteende, ligger nettolång eller nettokort utan hedgar.

Inga kommentarer: