onsdag 2 mars 2011

BNP saknar betydelse för börsen

Gerard Minack, Morgan Stanley, visade ett intressant icke-samband mellan BNP-tillväxt och aktieperformance i en graf igår:

 

Mätt över de senaste 11-32 åren (fram till 2004) var sambandet svagt och negativt, dvs BNP-tillväxt betydde negativ börs. Sambandet var dock svagt och snarast ett icke-samband, med en absolut korrelationsnivå på typiskt 0-10%. Alltså: glöm BNP-tillväxt som förklaringsvariabel för aktiemarknaden. Prognosförändringar för BNP-tillväxten är kanske en annan sak, men det struntar vi i nu. Studien har med 16 olika aktiemarknader i 105-årsvarianten och fler och fler marknader ju kortare studie.

 

Mätt på riktigt lång sikt är sambandet ibland positivt och lite mindre svagt, t.ex. +30-40% på 35, 42 och 105 års sikt, men noll på t.ex. 43 års sikt. Frågan är dock hur intressant det är för någon levande människa om det finns en viss positiv korrelation mellan BNP och börsen sett över 35-100 års sikt i ett ganska begränsat urval aktiemarknader.

 

Mätt på enbart S&P 500 och med aktier som ledande förklaringsvariabel (5 års lead) så blir korrelationen höga 73%. Korrelationen är dock negativ så ju starkare aktiemarknad år 1 desto svagare BNP fem år senare! Ganska värdelös kunskap för en investerare, men lite oväntat och kul. Kan det vara så att en haussad aktiemarknad suger åt sig produktiva resurser (människor och kapital) från resten av ekonomin och faktiskt orsakar den sämre tillväxten några år senare?

 

Hursomhelst, strunta i att läsa nyheter om BNP-tillväxten, för en positiv siffra har ingenting att göra med hur aktiemarknaden går vare sig i närtid eller senare… om du inte är beredd att vänta minst 35 år i alla fall. Faktum är att de allra flesta makrovariabler som kablas ut normalt har mycket liten korrelation med aktiemarknaden, men det är svårt att avvika från flocken och göra något helt annat när media, analytiker och andra investerare skriker och kommenterar den senaste siffran som om den vore helt avgörande för ens framtida performance på börsen.

Inga kommentarer: