torsdag 24 mars 2011

Johan Norberg kommenterar olika kraftalternativ i Metro

Johan Norberg i Metro:
 
En annan person som har bytt åsikt efter olyckan är en av de ledande gröna vänsterdebattörerna i Storbritannien, George Monbiot. Han har blivit mer positiv till kärnkraften.

Så här tänker Monbiot: ett 40 år gammalt kärnkraftverk fick elförsörjningen utslagen av en av historiens största jordbävningar, sedan förstördes reservsystemet av en 14 meter hög tsunami och explosioner hindrade försök att kyla reaktorn med havsvatten. Allt som kunde gå fel gick fel och bränslestavarna började smälta. Ändå höll inneslutningen (som saknades i Tjernobyl) och såvitt känt har ingen utsatts för en dödlig dos strålning. Det är för tidigt att blåsa faran över, men om detta blir slutresultatet är kärnkraften faktiskt säkrare än någon hade kunnat föreställa sig.

 
Annars: Jag är fortsatt lång. Marknaden uppvisar ett "hålla en ballong under vattenytan"-beteende och handlar positivt trots ständigt ny negativ information. Just nu brottas USA också med några psykologiskt viktiga motstånd kring 1300-1304 på S&P 500 och exakt nu smällde en 7:a på Richterskalan utanför Burma. Inget att oroa sig över skulle jag säga.

 

Inga kommentarer: