onsdag 16 februari 2011

Minack om "återhämtningen" efter recessionen

The Great Recession's Not-So-Great Legacy

The developed world seems almost free, in a cycle sense, from the nastiest downturn in 80 years. The Great Recession was rooted in high debt/leverage, low saving and overvalued assets. Did the Great Recession correct these problems? The short answer is 'no'. This points to an expansion that's likely to be short and stunted, despite likely near-term growth.

Developed world growth is back. All that was required was near-zero official rates, unconventional monetary policy, the largest budget deficits seen in peacetime, and the spillover from the V-shaped recovery in the emerging world. The prospect of a material acceleration in employment - which our U.S. macro team thinks is imminent - should provide the final sign that, for now, a reasonable expansion is underway.Några grafer och kommentarer från Minacks e-mail

1)Skulderna ökar. Skuld/BNP högre än inför Depressionen:
 


2)Sparandet är negativt i USA, lägre än innan Depressionen:


3)Investeringarna lägsta på många decennier: 4) Fortsatt mycket stort externt underskott. Det är inte kvar på rekordnivåer, men bara pga lägre investeringar, vilket inte är en bra trade-off:
5) Aktier handlar 40% över sitt långa genomsnitt (Graham Dodd P-/E)


Skulderna fortsatte att öka 10% om året trots recessionen. Man verkar inte ha lärt sig någonting. Inte på statsnivå i alla fall: 
Skulderna i Europa ökade ännu snabbare under recessionen: 
Minack konstaterar att obalanserna bara blir värre, men att både ekonomi och aktier nog håller året ut. 2012 blir det värre, avslutar han.

Inga kommentarer: