tisdag 18 januari 2011

Mauldin och Hoisington angående svagt USA 2011

För den som inte läser John Mauldins ”Outside The Box” kan jag rekommendera Hoisingtons rapport för Q4. Den ger en fräsch och annorlunda bild av USAs tillväxtmöjligheter 2011, jämfört med i stort sett alla stora analyshus positiva syn. Hoisington tror att USAs BNP kan komma att växa ca 2% 2011, snarare än genomsnittssynen på 3,7%. Jag har sagt tidigare att jag tror att aktievärderingarna kan hantera så låg som 2% tillväxt. Det var emellertid innan de senaste veckornas uppgång.


Jag tror fortfarande att aktier står högre om 11 månader än de gör idag, men att signaler om svag tillväxt och hot om ”bara” 2% för helåret eller andra negativa triggers först kommer orsaka en rejäl korrektion.


Den korta sammanfattningen på engelska är:

We see seven main impediments to economic progress in 2011 that will slow real GDP expansion to the 1.5%-2.5% range. (kom ihåg att många andra, inclusive Goldman tror på tillväxttal i intervallet 3,5-4 procent för 2011)


First, fiscal policy actions are neutral for 2011.


Second, state and local sectors will continue to be a drag on the economy and labor markets in 2011.


Third, Quantitative Easing round 2 (QE2) will likely produce only a slight economic benefit as the Fed continues to encourage additional leverage in an already over-indebted economy.


Fourth, while consumers boosted economic growth in the second half of 2010 by sharply reducing their personal saving rate, such actions are not sustainable.


Fifth, expanding inventory investment, the main driver of economic growth since the end of the recession in mid-2009, will be absent in 2011.


Sixth, housing will continue to be a persistent drag on growth.


Seventh, external economic conditions are likely to retard U.S. exports.Några av huvudpoängerna (förutom minskade stimulanser 2011 jämfört med 2010) är att QE2 har orsakat högre boräntor och lägre inlåningsräntor för vanliga hushåll. Detta kommer minska utrymmet för konsumtion av andra varor och dessutom öka motivationen till högre sparande. Det var för övrigt just (endast) minskat sparande och lageruppbyggnad som lyfte USAs BNP i Q2 och det är sannolikt att båda faktorerna reverseras inom kort. Uttryckt på ett annat sätt var inte underliggande tillväxt i 2010 alls så hög som den rapporterade (3% för helåret, givet 4%-takt i Q4).

En annan detalj är att ”trendlinjen” för huspriser ligger 23 procent lägre än dagspriserna och ytterligare lägre huspriser lär förvärra både sparkvoter, kreditförluster och utsikterna för tillväxt minskad arbetslöshet.

Till råga på allt försöker Kina bromsa sin ekonomi samtidigt som alla BRICs pressas av ökade levnadsomkostnader pga högre priser på mat och bränsle. Detta ger sämre exportförutsättningar för USA än 2010

Inga kommentarer: