lördag 1 januari 2011

Hejdå 2010

Och kanske inte "hej 2011".

Jag räknar med alltmer sporadiskt bloggande framöver. Jag kommer inte följa upp fondens investeringar lika detaljerat som tidigare. Jag kommer antagligen inte kunna hindra mig själv från att vädra mina åsikter då och då, särskilt vid vad jag anser extra avgörande tidpunkter, men ingen kan räkna med att det finns en uppdaterad marknadssyn här vid varje tillfälle.

Därmed säger jag hej då och önskar alla investerare lycka till.

P.S. Jag är nu neutral. Jag slits mellan hopp om minskad riskaversion, allokeringar till aktier, bibehållna vinstprognoser, billiga och högavkastande aktier och förvånande stark världsekonomi å ena sidan och å andra sidan risk för nya finansieringsproblem för PIIGS-länderna, åtstramning i Kina som vill motverka den överettning som USAs QE2 medför och sist men inte minst risk för inflationstendenser under 2011 som kan skrämma både placerare och Fed. Till sist väger jag (som så ofta förr) över till den negativa sidan och ligger neutral i avvaktan på en korrektion som kan ge bättre köpläge.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Peter,

varför lämnar du oss?

Skämt å sido. Dina kommentarer har varit hög kvalitativa alltigenom.

Vad sägs om att skriva en kommentar i början av varje månad?

Tack!