torsdag 15 oktober 2009

Mer statistik och rapporter. Citi, Goldman, Nokia

Amerikansk KPI marginellt högre (bättre med högre… än så länge, men jag vill inte att KPI ska stiga så mycket att styrräntan måste höjas), medan rapporterna från Nokia, Citi och Goldman blev besvikelser. Citi och Goldman tjänade mer pengar än väntat, men förlustreserveringarna för amerikanska konsumentkrediter uppvisade oroväckande trender och visade att det ekonomiska uppsvinget inte alls är så säkert som en del tror. Svagare tillväxt och mer kreditförluster kan alltså ligga framför oss än vad ”vi” trodde.

Jobless claims däremot fortsatte trenden att bli lite lägre (bättre; färre nya arbetslösa).

Totalt sett vidhåller jag min positiva syn på aktier, framför allt drivet av fortsatta effekter av redan initierade stimulanser.

Inga kommentarer: