torsdag 17 september 2009

Skönt home run på sistone

Äntligen har jag fått en period med lite flyt igen

Housing starts, jobless claims perfekt som väntat idag och lägger en bas för fortsatt uppgång [hoppas jag - lika nervös som alltid i den här uppgången]

Cont claims lite sämre dock, men den siffran släpar efter och beror på så mycket annat (regler för vilka som får reggas som långtidsarbetslösa t.ex.)

Inga kommentarer: