måndag 21 september 2009

Pengar på väg in i marknaden eller inte?

Goldman konstaterar i sitt morgonbrev idag att "hedgefonder har fortsatt att öka sin långesponering under rallyt, men fortfarande inte är långa nog". I samma andetag påpekar g.s. också att "investerarnas skepsis dock tilltagit de senaste dagarna".

Som vanligt kan man inte dra några slutsatser av enstaka datapunkter eller ens enstaka informationsområden. Nu är jag dessutom [har blivit] long biased och kan inte hindra att mitt undermedvetna söker stödjande information, men jag tycker ändå att Goldmans information låter mer bra än dåligt för mitt case. Det viktiga i slutänden blir nog emellertid att följa med marknaden nedåt när väl Goldman pekar med hela handen och säger åt sina kunder att sälja. För ned ska det förr eller senare, men tills vidare kör jag stimulansspåret uppåt (hygglig tillväxt med hög arbetslöshet, låga räntor och fortsatta stimulanser).

2 kommentarer:

Aktieblogg sa...

Härlig revanch du har fått. Grattis! När vänder det ner tror du?

Anonym sa...

Peter har för c:a en månad sedan fått frågan om när vändningen kommer. Då var hans gissning att stödpaketen håller upp marknaden ett halvår till. Så någon gång under vinterhalvåret...
/Richard