onsdag 26 augusti 2009

Vad köpa när cash is trash?

Richard: Investera i vad? [...]

Peter Eek: Allt är nog bättre än kontanter, tom fastigheter. Går det riktigt illa blir t.o.m. fastigheter bättre än aktier eftersom företa gfunkar så dåligt i osäkra tider, tider av negativ eller extremt hög inflation. Guld kan funka hyggligt men man blir ju inte rikare av det (på 100 år är kanske realvärdet oförändrat men alltid med +/- 50% beroende på utbud/efterfrågesituation vid realiseringstillfället, inte rik på fastigheter heller - inte hävstångsjusterat i alla fall. Man blir förstås rikare än madrassfolket (pengar på banken, i madrassen) men man får det inte bättre ställt i egentlig mening. Obligationer funkar inte heller, kanske inflationsjusterade bonds är något bättre än guld dock.

Kvar blir aktier, direktinvesteringar i företag och snabba singelaffärer i t.ex. corp bonds, momentuminvesteringar i aktier, optionschansningar mm.

Kanske "allt är osäkert" Taleb har rätt strategi som alltid ligger närmare 100% lång men alltid har säljoptioner out of the money som fylls på i takt med uppgång och skalas ned om de går in the money. Eventuellt parade med utställda calls som cappar uppsidan men neutraliserar priset för grekerna i putsen. Då får han alltid lite sämre än aktieindex men är säkrad mot katastrofer och ras.

Inga kommentarer: