tisdag 6 december 2011

GMOs kvartalsbrev

Jeremy Granthams kvartalsbrev kom igår kväll. Han har haft för mycket att göra för att skriva en ordentlig kommentar säger han, men bland hans tankar för tillfället fanns varningar om värdering och aktiemarknadens framtid. Bl.a. påpekar han att fundamenta har väldigt liten förklaringsgrad för värderingsmultipeln. Däremot fungerade vinstmarginaler och inflation samt investerares "level of comfort" LOC.

 

Vinstmarginalerna är extremt höga och inflationen är låg. Det gör att aktiemarknaden försöker ta sig uppåt mot en "normalnivå" så fort de negativa nyheterna avtar eller uteblir några dagar (och LOC stiger). Det är först när vinstmarginalerna faller som P/E-talet och aktier kan väntas falla signifikant.

 

Grantham påpekar också att efter alla aktiebubblor, utom 2002 och 2009, har marknaden fallit långt under trendlinjen och stannat där i flera år. En studie av de tio största bubblorna innan år 2000 visar att det i genomsnitt tagit 14 år att komma tillbaka till trendlinjen. En kursgraf över S&P baserad på den analysen (dvs att det blir som det brukar igen) visar hur S&P faller strax under 800 första halvan av 2012, bottnar ytterligare något tiotal punkter lägre 2018, fortfarande 2020 ligger under 900 men sen stiger kraftigt till ca 1150 årsskiftet 2022/23. Dvs först ska aktiemarknaden ned 33% kommande halvår och fortfarande om 11 år ligga 10% under dagens nivåer.

 

Håll utkik efter hur vinstmarginalerna rör sig…

 

 

Inga kommentarer: