torsdag 27 maj 2010

De säger jag skiter i allt, men det skiter jag i...

Jag bryr mig inte om Kina, Korea, redovisningsregler, OECD

Marknaden kastas ned och upp av valutarörelser på t.ex. rykten om att Kina skulle vikta om till färre EUR, eller på oro över att meningsskiljaktigheter mellan olika länder inom EU angående stabilitetsavgifter för banker, eller mellan USA/Europa angående redovisningsprinciper (fair value accounting av noterade instrument), eller OECDs förvirrade prognoser och rekommendationer [de får knappast ihop skarp simultan fiskal och monetär åtstramning med sina positiva tillväxtprognoser], eller för den skull den eviga diskussionen om vad olika kreditspreadar egentligen betyder för banksystemet och den reala ekonomin.

För mig säger ingenting av ovanstående någonting utom att investerarkollektivet är ovanligt obeslutsamt och "nervöst". För mig säger det möjligen att vi sannolikt är nära "point of maximum fear" och att det kan vara ett bra köpläge ungefär nu. Jag sitter nöjd och lagom lång.

Inga kommentarer: