onsdag 7 april 2010

Pausen är över, länge leve pausen

Precis som när Fantomens son tar över så både lever pausen och är förbi samtidigt...

Jag har helt enkelt köpt säljoptioner nu på förmiddagen, som försäkring mot en större nedgång. Det betyder att jag framför allt vill att marknaden ska röra sig kraftigt åt något håll (nedåt så optionerna går in the money och deltat ökar och gör fonden rejält nettokort, eller uppåt så optionerna blir värdelösa men övriga aktier går upp och till att börja med motverkar optionsförlusterna och längre fram gör fonden lång). Det jag inte vill är att börsen ska stå stilla en månad - då har jag bara kastat pengar i sjön.

Eek, tillbaka i spelet

2 kommentarer:

Put sa...

Du angav att du gått neutral den 31/3.
Fråga: Innebär köpet av säljoptioner även att du har återtagit något av positionen du sålde den 31/3?

Peter sa...

yep - en i stort sett ren växling av delta, men med desto mer gamma på köpet.