tisdag 11 december 2007

Syntetisk biologi

Glöm hafsig, mer eller mindre slumpartad genmodifikation där enstaka gener flyttas mellan olika växter och bakterier. Inträden biologisk ingenjörskonst eller "syntetisk biologi". J Craig Venter är enligt ett vetenskapsprogram på SVT2 ikväll nära att skräddarsy bakterier som agerar enligt en DNA-sekvens som han konstruerar från grunden. Det öppnar möjligheter för "gratis" tillverkning av koldioxidslukande organismer eller andra biologiska "robotar" som tillverkar allt från malariavaccin och bromsmedicin mot HIV till insulin.

Enligt Venter finns inga teoretiska begränsningar för metoden. Den kan användas för modifiering av bakterier såväl som människor, men som han själv säger: "Varför skulle vi ändra på hundarna, de är rätt bra som de är... och varför skapa gift- och koldioxidtoleranta människor istället för att rena miljön?".

På längre sikt kanske vi får till en mer mekanisk nanoteknik istället för Venters mjuka biologiska angreppssätt, men tills dess tar jag Venters lösningar före "gröna vågens" alarmism och vilja att begränsa människolivet varje gång. När forskarna har utrotat miljöproblemen kan nej-sägarna fokusera på "grå gegga"-hotet istället, dvs risken att konstruerade reproducerande organismer slukar all materia för att tillverka kopior av sig själva tills hela universum består av en grå gegga.

Inga kommentarer: