tisdag 26 februari 2013

Case Shiller house prices flat månad till månad

...men upp 6,8% på ett år, ungefär som väntat (lite bättre).

Husprisindex är på samma nivå som januari 2009, dvs väldigt lågt. Det ligger i betraktarens öga om vi har en husprisåterhämtning eller om den just nu håller på att självdö och visar sig vara en fjärde false start.

En förklaring till prisuppgången senaste året är artificiellt återhållna foreclosures samt att dåliga bostäder inte är ute på marknaden. Dvs endast de bostäder som har ett ok värde är de som ingår i transaktionerna. Det betyder att det sitter en massa dåliga bostäder med mer lån än värde på bankernas balansräkningar och fortsätter att hämma individers flyttvilja och möjlighet att låna till konsumtion (som om det skulle vara bättre)

Inga kommentarer: