fredag 7 juni 2013

Bull eller bear?

På bear-sidan finns bland annat:

Shiller-P/E är mycket högt, dvs värderingen av de senaste tio årens vinster är ovanligt hög

Vinstmarginalerna är rekordhöga i USA, vilket innebär att risken är hög att de kommer falla framöver. Vinstmarginalerna har dessutom vart ovanligt höga ganska länge så Shiller-P/E hade varit ännu högre annars, vilket således ger ännu större nedsida framöver

Marknaden uppvisar konstiga rörelser och gamla korrelationer har brutits. Det kan förebåda en krasch, men kan också vara en del i en naturlig paus eller platå efter en snabb kursuppgång.

Det finns gott om tecken på att recessionen är nära i USA (inte minst olika PMI och ISM surveys). Vinsterna har ju faktiskt inte fallit i USA (ännu) så hoppet finns kvar, men om de viker ned nu så ser det snabbt illa ut. Samtidigt verkar man inte komma någon vart alls i Europa utan vacklar mellan gaspådrag och ökade underskott och skulder å ena sidan och (smart, growth oriented) austerity å andra sidan. I Asien fortsätter bråket mellan Kina och Japan och i Kina verkar tillväxtmålen successivt nedgraderas.


På bull-sidan finns t.ex:

Europa kan faktiskt förbättras. Med så många arbetslösa så måste det nästan bli bättre snart när folk tar ansvar för sig själva och sina liv.

Vinstmarginalerna ÄR höga och vinsterna är där de är. Man kan inte säkert veta att de måste reversera till tidigare lägre nivåer, lika lite som man inte kan utgå från att budgetunderskotten måste falla, privatpersoner spara och centralbanker sluta med QE förr eller senare.
Det kan ske en rotation in i aktier, inte minst cykliska aktier. OM man ser en viss stabilisering i ekonomin så kanske de enorma belopp som ligger placerade i ränteinstrument delvis placeras om till aktier även om man då slåss mot minskad QE. Sånt kan ligga bakom sista-idioten-rörelser uppåt oavsett om aktier redan är dyra.


Jag tror att om 5 år kommer man ångra om man köpte 100% aktier nu och bara höll i, men det säger förstås ingenting om vad som händer det kommande året.

Man kan jämföra med utvecklingen t.ex. 1998-1999 eller 2006-2007. Vem hade velat missa det sista kraftiga uppstället öven om det redan var uppenbart att marknaden var dyr och obefogat euforisk? Man kan hävda att jag är en trött permabear som bara råkade få rätt 2001-2002 samt 2008, men jag tjänade faktiskt bra med pengar alla åren 1990-2011 även om jag gnisslade tänder över styrkan i marknaden inte minst 2003-2006 samt 2010. Det stora misstaget under 2011 var faktiskt inte på bearsidan utan att jag chansade på att vara bull och bara nätt och jämnt undvek att krossas i augustiraset.

Privat har jag inte möjlighet att handla så stort eller snabbt så där ligger jag bara kvar med XACT BEAR samt lång GBPx3. Jag räknar med att ha kvar mina björnar resten av året och kanske en bra bit in i 2014 också. Undrar hur många andra björnägare som ligger stilla med sitt innehav i över 2 år i sträck.

Inga kommentarer: