måndag 7 maj 2012

Jag letar efter en extra chans att gå kort

Greklands val har lett till osäkerhet och kaos. De kan inte bilda en stabil regering och därmed knappast leva upp till de budgetmål som krävs för att bailouten ska fortlöpa enligt plan. I Frankrike regerar numera en socialist som vill höja marginalskatterna för höginkomsttagare, höja pensionsåldern, höja arbetslöshetsersättningen och riva upp de europeiska överenskommelserna om sunda finanser och införa "satsning på tillväxt". Det senare är väl precis vad som satt halva världen i klistret och nu vill Hollande gå direkt tillbaka in i träsket med mer lån, mer stimulanser, mindre fri ekonomi, mindre effektivitet, mera bidrag...
 
Problemen i dessa länder understryker svårigheterna med att få folk att genomföra de tuffa förändringar som krävs för att undvika att marknaden gör det åt dem (det senare blir mer brutalt och kompromisslöst). Som jag ser det har dessa val gjort ett sammanbrott och någon slags uppdelning av eurozonen oundviklig. Den osäkerhet om spelreglerna för entreprenörer och det missnöje som råder bland konsumenter och arbetstagare tills vi sett upplösningen kommer leda till strejker, låga investeringar, uppsägningar, minskad effektivitet, mindre animal spirits, lägre tillväxt, lägre vinster och lägre värderingar.
 
Det är upplagt för någon slags marknadsstuds ungefär nu, efter en ganska stor och snabb korrektion i Europa. Men, då vi faktiskt redan hunnit gå sidledes i EuroStoxx50 i fyra veckor börjar bouncen bli överspelad och jag tror att nästa steg nedåt kan ta vid närsomhelst, trots att studsen blev mindre än jag trodde (och hoppades). Dagens reaktion med stigande europabörser efter ett initialt nedställ med 2 procent tycker jag t.o.m. har gett ett gratisläge att få sälja på för höga kurser, givet att vi redan fått facit på sämsta tänkbara utfall i helgens två viktiga politiska val.
 
Jag säljer just nu och har gått till ca 1/2 kort istället för 1/3 och kommer sannolikt successivt öka kortpositionerna ytterligare den kommande veckan.
 
Låga vinster och låga värderingar blir något vi får leva med kommande två år när besparingsprogrammens effekter syns på allvar. Det är jag övertygad om (just nu). Vägen dit blir förstås lurig som alltid och man ska inte utesluta fler desperata centralbanksåtgärder som tillfälligt ger stora aktieuppgångar. Totalt sett vill jag dock vara säker på att jag är med på resan nedåt och tänker således inte spela bouncen mer än att jag bara är halvkort istället för helkort (men som sagt med planen att successivt sälja mer under maj).
 

Inga kommentarer: