torsdag 10 maj 2012

Taleb, ören och ångvältar

Wikipedia: In economics and finance, a Taleb distribution is a term coined by U.K. economists/journalists Martin Wolf and John Kay to describe a returns profile that appears at times deceptively low-risk with steady returns, but experiences periodically catastrophic drawdowns. It does not describe a statistical probability distribution, and does not have an associated mathematical formula. The term is meant to refer to an investment returns profile in which there is a high probability of a small gain, and a small probability of a very large loss, which more than outweighs the gains.
 
...
 
If done consciously, with one's own capital or openly disclosed to investors, this is a risky strategy, but appeals to some: one will want to exit the trade before the rare event happens. This occurs for instance in a speculative bubble, where one purchases an asset in the expectation that it will likely go up, but may plummet, and hopes to sell the asset before the bubble bursts.
This has also been referred to as "picking up pennies in front of a steamroller"
 
 
Det här är vad marknaden håller på med just nu. Investerarna försöker vara med på uppsidan, övertygade om att nedställ kommer neutraliseras med kvantitativa lättnader (centralbankerna trycker pengar) eller kanske t.o.m. att ekonomin och vinsterna vänder upp, men utsätter sig för risken med en kataklysmisk utveckling i Europa och samtidigt att besparingar och recession helt enkelt får ha sin gilla gång.
 
Jag skulle inte ens vilja kalla risken för stora förluster för "liten", snarare ofrånkomlig. Det är som att hoppa in framför en rullande ångvält i en trång återvändsgränd. Småmynten ligger där och glimmar, ibland slänger bankerna t.o.m. ned en bunt sedlar på marken, men det finns ingen flyktväg och i slutet av gränden väntar en mur.
 
När peningtryckandet slutar eller när det inte går att öka ökningstakten i tryckandet längre är det dags att ta räkningen. Ju längre man håller på desto värre blir det eftersom felinvesteringarna ackumuleras över tid. De enda som tjänar på systemet är politiker som får behålla jobbet en stund till, bankirer som slussar pengarna och fondförvaltare som tar ut avgifter utan återbetalningsskyldighet när kraschen kommer.
 
1. Vinstmarginalerna är 50% över historiska genomsnittet. Reversion to the mean eller än värre, undershooting, kommer minska vinstnivån med 50-75%
2. I perspektivet av punkt 1 är aktier i genomsnitt extremt högt värderade
3. Värderingen kommer tas ned till normala nivåer eller kanske t.o.m. undershoota genom att aktiekurserna faller mycket kraftigt från dagens nivåer
4. Tänkbara katalysatorer till nedgång och en återgång till normala omständigheter på aktiemarknaden är t.ex.: Centralbankerna ger upp sina experiment med kvantitativa lättnader (ej nödvändigt villkor, se Japan), BNP faller och så även företagens omsättning och vinstmarginaler, riskaversionen ökar pga en allmän osäkerhet t.ex. i ljuset av upplopp i Europa, eurozonen bryts upp, Kinas tillväxt faller, krig i mellanöstern, jordbävning i Tokyo, USA når sitt fiskala stup 1 januari 2013, en stor tradingskandal i stil med Kerviel eller Madoff, strategiska omallokeringar från stora placerare som till slut sett ljuset
 
Börserna kommer falla kraftigt, i storleksordningen 50%, frågan är från vilken nivå. Kan man trycka pengar och lyfta nivån på allt (vinster, löner, BNP...) en gång till eller var de senaste åtgärderna de sista som fungerade? Jag tror det kommer ett stort försök till och att börserna kommer rusa uppåt efter det. Jag tror samtidigt att effekten blir mer kortvarig än senast. Min plan är att försöka vara bara lite kort när försöket kommer och kanske t.o.m. lägga mig lite lång under själva uppgången, men snart glida över till allt större blankningar i takt med att kurserna stiger.
 

Inga kommentarer: