måndag 23 januari 2012

Baltic Dry opålitlig

Det här shippingindexet är knappast någon pålitlig konjunkturindikator. Man kan ändå konstatera att det föll kraftigt i inledningen av 2011 också samtidigt som börsen var stark. Sen kom Japankatastrofen och resten av 2011. Jag ligger i position för en rejäl nedgång så jag talar verkligen i egen bok. Striden står mellan ett system i obalans, extremt känligt för yttre påverkan, och diverse myndighetsåtgärder - inte minst från centralbankerna. Jag tror att risken på nedsidan överväger och att känsligheten är asymmetrisk till nackdel för möjligheten till ett positivt utfall.
 
 

Inga kommentarer: