torsdag 7 april 2011

Från kommentarsfältet

Anonym sa...

pop till 1377 sen måste det ge mig sig ordentligt. Både Spanien och Portugal rasar samtidigt medan jag dricker blended. TNX verkar inte blyg på att droppa och volymen har stigit.

5 april 2011 20:31

 

Anonym Osunt sa...
[...]
Hur ser du i dagsläget på djupet av nedgången som sannolikt tar vid när QE-bränslet tar slut? Finns det något som talar för att det inte är dags för the big one - typ i nivå med 30-talet?

5 april 2011 21:56

 

Anonym Peter Eek sa...
Det finns mycket som talar för att det är dags för just precis The Big One inom några år.

Jag är faktiskt personligen orolig för hur jag ska försvara min egen förmögenhet i det scenariot.

Fed mfl har gång på gång överraskat i sin förmåga att dupera världen, men nu är vi mycket nära brytpunkten då det inte går längre.

Vi lever i intressanta tider...

6 april 2011 13:04

 

Anonym Osunt sa...
Har du en uppfattning om vilket globalt scenario som krävs för att undvika en krasch och istället få till en fin och balanserad tillbakagång av skuldsättningsgraden?

Vad har riksbankerna för möjligheter och verktyg som kan vara verkligt effektiva i det långa loppet och inte bara för att flytta problemen framåt i tiden?

6 april 2011 18:56

 

Anonym Peter Eek sa...
Nej, jag har mycket svårt att se hur det ska gå till. Centralbankerna har inte mer att göra. De har förstört tillräckligt och har inga vapen kvar. De måste tvärtom reversera det de redan har gjort. Problemet måste lösas vid det ondas rot, dvs den fiskala balansen.

USA har nästan 40% underskott i förhållande till skatteintäkterna. USA måste höja skatterna kraftigt (med 40% helt enkelt) för att rätta till problemet. Det kommer bromsa tillväxten rejält - sannolikt leda till recession och därmed fortfarande ett visst underskott, men snart därefter tar tillväxten fart igen och budgeten kan balanseras.

Nästa problem är de ofinansierade systemen för Medicare och Medicaid t.ex. De måste skäras ned eller helst tas bort helt och byggas om från grunden.

De ofinansierade skulderna i dessa system motsvarar ett diskonterat värde på 4-500% av bnp eller 2000% av skatteintäkterna. Om inte systemen omstruktureras fullständigt kommer USAs underskott och redovisade statsskuld bara att öka. Sämre system leder dock till minskad konsumtion och ökat sparande och därmed lägre tillväxt till en början. Man sår dock fröna till framtida sund tillväxt på detta sätt.

Observera dock att det inte är Fed som kan åstadkomma detta. Fed måste snarare långsamt backa från sina QE-program och sakta höja räntan till en normal nivå. Detta ökar sparandet (minskar tillväxten det också) men rättar långsamt till skuldproblemen. Det leder även till högre räntekostnader och större underskott så om man inte är väldigt optimistiskt lagd måste nog skattehöjningarna uppgå till mer än de 40% jag skrev om ovan.

USAs skattetryck är väldigt lågt från början så de skulle inte hamna på en konstig nivå om de höjde skatten med 50%. Det skulle emellertid till en början uppfattas som chockartat av Average Joe och skicka ner landet i en djup recession. Recessionen skulle som sagt bli djup, men sannolikt/förhoppningsvis kortvarig.

6 april 2011 21:32

 

Anonym Anonym sa...
Så vi har en situation där var sjunde US medborgare får matkuponger. Sedan höjer man skatten med 50%. Jag undrar hur manga som sedan går på kupong o vad det betyder för "den amerikanska konsumenten"? Kanske är USAs skatter (jag läser detta som löneskatter) låga men hur låg är akostnaden om du tar med alla kostnader för arbetskraft (sjvförsäkring etc). I US jobbar man redan avsevärt fler timmar/år än i EU. Kan man jobba ännu fler timmar? Vilka geopolitiska konsekvenser kan vi se fram i mot då US redan i fredtid tömt ut sina möjligheter att på klassiskt sätt finansiera krig på kredit? I alla fall "major wars". Är detta slutet på "pax americana" o början på devsisen "varje land för sig själv"? Vem vet, lätt att få foliehatt här. Men realtillgångar långt bort från potentiella konflitkytor verkar vara ha en hyfsad chans till värdebevaring. Inte egendom på gotland alltså men kanske attraktiv mark i Chile? Vem vet?/SwissGuy

6 april 2011 23:59

 

Anonym Peter Eek sa...
DIVERSE TANKAR:
Det är för komplicerade frågor för mig allt detta med geopolitik mm. Jag är bara en enkel aktieförvaltare och inget annat. I grund och botten gissar jag bara åt vilket håll aktievindarna ska blåsa nästa månad.

I stort sett all min analys och alla mina tankar om intäkter, skatter, katastrofer, positionering och politik är meningslösa. Jag tar dem på allvar, det måste man göra, men objektivt kan ingen eller nästan ingen aktieförvaltare påstå att de faktiskt vet vad de gör. Inte jag heller. Mycket av det jag gjort under 20 år har funkat väldigt bra, men spelreglerna kan snabbt ändras och det räcker med att stå på fel fot när Al Quaeda eller moder natur slår till för att bli WIPED OUT.

Jag svarar gärna på frågor om ALLT för jag har någon slags åsikt om nästan allt, men jag har också insikt nog att veta att mina åsikter har mycket liten nytta och bäring på verkligheten.

Hursomhelst... Skattetrycket i USA är ca 25% (totala skatteintäkter/BNP). I Sverige är det 50%. Många länder i världen har omkring 40%. USA skulle hamna på västvärldssnittet om de höjde trycket med 50% från 25-27% till ca 40%. Jag pratar endast om skattetrycket, inte om enskilda skatter.

Ekonomiskt är de 20% fattigaste i USA helt ointressanta, men om 14% matkupongsberoende blir 30% lär det ändå märkas på världsefterfrågan. Inte så mycket man först kan tro dock. Fast, dubbla skattetrycket skulle knappast skapa dubbla matkupongsberoendet så det blir ingen katastrof.

VÄRDEBEVARANDE:
Skogsmark i Småland är nog också ett bra bet, men precis som med guld kan det visa sig att inköpspriset var 50% fel och att värdebevaringen sker från bara halva dagsnivån. Om det inte blir kris sitter man då verkligen med dumstruten.

7 april 2011 13:17

Inga kommentarer: