torsdag 14 juni 2012

Redemption Fund - glöm det!

Tyskland sägs nu börja fundera på att acceptera en Redemption Fund på 2.3 Tn EUR, dvs 2,3 biljoner euro (2300 miljarder euro). Snacka om skitsnack! Det finns ingen chans att man lyckas samla Europa och Tyskland kring något sådant, inte utan minst ett års förhandlande om villkor, backstops, straff osv. I praktiken betyder förslaget att Tyskland tar gemensam risk med alla PIGS för den del av skulden som överstiger 60% av BNP, dvs den värsta tranchen av statsskulderna i PIGS-länderna. Det positiva med förslaget ska vara att alla länder resettas till 60% officiell statsskuld som var MAX tillåten skuld i Maastrichtavtalet. Vad som skulle hända är att år ett skulle några av PIGSen direkt överskrida 60%, erhålla vissa straff och automatiska besparingsåtgärder och sen skulle årets cirkus vara igång igen med enda skillnaden att Tyskland står som garant för ALL skuld. Merkel förstår detta och skulle aldrig gå med på det.
 
Telegraph skriver:
 
The Redemption Pact covers all public debts of EMU states above the Maastricht limit of 60pc of GDP, roughly €2.3 trillion. It is modeled on Alexander Hamilton's Sinking Fund in 1790 to clear up legacy debts after the American revolutionary war.
 
The idea is to treat the first decade of monetary union as a learning experience -- with mistakes made all round -- and allow a fresh start. The excess debt would be paid down over twenty years.
 
The beauty of the proposal is that would return Europe to the Maastricht discipline where each state is responsible for its own debts. It is the exact opposite of fiscal union.

Inga kommentarer: