torsdag 14 juni 2012

Kinas avmattning. BNP-tillväxt på 4,5% Q2 2013?

Kinas elektricitetsproduktion har tappat tempo det senaste året och särskilt mars, april, maj. Kommer de stimulera tillräckligt hårt för att lyfta ekonomin (som 2009)? Normalt har produktionen legat på en tillväxttakt på minst 10% och BNP på ca 9%. I april växte elproduktionen med 0,8% och i maj 2,8%? Hur snabbt växer BNP då?
 
Ledtråd: I Q1 växte BNP 8,1% och elproduktionen 7,6%.
 
FYI: om BNP skulle växa långsammare än 7% (jfr med 7,5-10% de senaste 15 åren [med ett snitt på 9,1%] exklusive extremvärden som 6,0-6,1% Q4 1999 respektive Q1 2009 samt 12,4-12,6% Q1 2006 resp Q2 2007) så skulle många investerare blir riktigt rädda och de flesta makroekonomer få sänka sina tillväxtprognoser för Kina och världen.
 
Q3 2008 var Kinas BNP-tillväxt 9,0%, fallande från 10,1%, 10,6%, 11,2%, 11,5%, 12,6% (kvartalsdata). Samtidigt var elektricitetsproduktionen 3,4%, fallande från 5,1%, 8,1%, 8,3%, 11,8%, 12,8% (månadsdata). Nu är situationen likartad med 1-3% eltillväxt i Kina, en kataklysmisk situation i Europa (2008 var det Lehmans konkurs) och BNP-tillväxt som redan från start är 1 procentenhet lägre än motsvarande tillfälle 2008.
 
Kina kommer förstås manipulera BNP-siffrorna, men vad sägs om en publicerad tillväxtbotten på 4,5% istället för 7,5%? Timing? Q1-Q2 2013 kanske, med lite hjälp av fiscal cliff i USA.
 
 
 

Inga kommentarer: