tisdag 6 september 2011

Förklaring, utredning... Tappat det? Varför är jag lång?

Jag hade fel halva hösten, läste marknadens reaktion på QE2 helt, men kom tillbaka rejält på slutet. Jag hade rätt negativa inställning i inledningen av året, utnyttjade Japankatastroferna och återsvinget i det närmaste perfekt, men sedan dess har jag vandrat i Golgata i fyra månader och september ser just nu ut att bli en femte månad i rad då jag ser ut att vara helt i otakt med marknaden och helt enkelt är en bluff, en idiot, inte mer värd på marknaden än vem som helst som kliver in från gatan, antagligen mindre. Förstår jag ingenting? Hur tänker jag egentligen?

USA är till 99% sannolikhet på väg ned i recession eller åtminstone en djup lågkonjunktur och mycket långdragen återhämtning. Orsaken är höga skulder och budgetunderskott vilket tvingar fram publika besparingar. Se nedan för detaljer eller hoppa över några stycken till hur jag kan komma fram till en långposition.

RECESSION

Publika besparingar sänker BNP ("aggregate demand"), vilket både minskar konsumtionsutrymmet för offentliganställda, bidragstagare, pensionärer, skattebetalare och minskar konsumtionsviljan hos de som har råd att konsumera men väljer att spara pga osäkerhet om framtiden. Företagen har gott om pengar, mer än någonsin faktiskt, men väljer att hålla igen på löner, på nyanställda, på investeringar eftersom alla andra (staten och konsumenter och andra företag) håller igen och väntar på bättre tider. Det slår i sin tur på löntagare/konsumenter och på statens skatteintäkter, vilket får ekonomin att sakta in ytterligare eller rent av ta ett kliv till nedåt i recession.

Storleksordningarna är sådana att USA mycket snart har ca 100% statsskuld/BNP och fortfarande 10% budgetunderskott. För att bara upprätthålla en sårbar balans med 100% statsskuld vid en ränta på 2% (1% reell, 1% inflation) skulle USA behöva gå till 3% nominell tillväxt (t.ex. 2% reell och 1% inflation) och 1% underskott. För varje procentenhet högre tillväxt landet klämmer ur sig kan de antingen tillåta sig 1%-enhet större underskott, klara av en procentenhet högre ränta om långivarna började knorra, eller allra helst betala av på statsskulden (på 20 år kan de då vara nere i 75-80% statsskuld och åtnjuta både lägre räntesats och mindre underskott. Då vore de på rätt väg på allvar).

För att nå denna ömtåliga balans måste underskottet omgående ned till 1-2% medan räntan stannar på 2% (dvs Kina måste fortsätta köpa USAs skuldpapper, vilket de faktiskt kan antas vara intresserad av om USA får ned sitt underskott). Att minska underskottet med 8-9 procentenheter utan att andra (konsumenter eller företag) är redo att fylla luckan (snarare tvärtom) kan medföra förlorad tillväxt i storleksordningen 8-10%. Om detta genomförs på 2 år (2012-2013) faller den nominella tillväxten sannolikt till 0-1% från 4-5%, vilket innebär negativ real tillväxt, dvs recession . Statsskulden kommer fortfarande öka något i detta scenario, men inte mer än att balansen ovan avrundat kan upprättas 2014 och framåt. Detta förutsätter samtidigt radikala åtgärder avseende Medicaid, medicare och pensionssystemet.

Det ser ungefär likadant ut i större delen av Europa (värre för PIIGSen, bättre för Tyskland och Norden, ganska illa för Italien, Frankrike, Spanien, UK) och riktigt jobbigt ut för Japan som har värst situation av alla om invånarna börjar konsumera, investera istället för spara i japanska statsobligationer. Det senare är dessutom snarast oundvikligt av demografiska skäl.

Det är mer sannolikt att ett, flera eller alla ovanstående länder misslyckas med uppdraget att på ett kontrollerat sätt ta sig till balans - särskilt när de alla försöker spara samtidigt och det kinesiska dragloket stramar åt för att undvika liknande problem.

Recession kommer dessutom leda till ytterligare kreditförluster, bankkollapser, minskad kredittillgång, ytterligare avmattning osv som dessutom gör den efterföljande återhämtningen desto långsammare då en hel generation både konsumenter och företagsledare lärt sig att undvika skulder, risk och överdriven konsumtion.

LÅNGPOSITION

Vi känner alla till ovanstående s.k. "debt arithmetics". Vi vet också att de europeiska ledarna, representanter för EU, för Tyskland, för IMF mfl har väldigt svårt att komma överens om hur problemen ska lösas. Vem ska ta risken för Greklands skulder? Kan Tyskland acceptera s.k. eurobonds där landets skattebetalare i praktiken står risken för att slösaktiga sydeuropéer fortsätter precis som förut? Marknaden har också tagit hänsyn till mycket av detta genom att sänka europeiska aktier med över 30% sedan toppen i april.

Jag tycker inte att det fallit tillräckligt givet att vi kanske står inför 2 års recession i USA (i ett sådant scenario ska vi garanterat ned under bottnarna från 2008-2009), men nedgången har tillfälligt diskonterat mycket sämre makrosiffror och företagsresultat än vad som sannolikt kommer presenteras i t.ex. Q3 och Q4. Dessutom upplever jag att det mer och mer har blivit "självklart" att aktier ska falla, att strateger, analytiker, förvaltare och journalister ska visa att de förstått dynamiken och således är negativa. Det tycker jag är en bra grund för en rejäl rekyl, katalyserad av mindre dålig ekonomisk statistik och pådriven av short covering och kanske tillfälliga överenskommelser i Europa som minskar den akuta finansiella stressen och sannolikt dessutom ytterligare kvantitativa lättnader av den amerikanska centralbanken.

Jag tycker att detta är värt att investera/spekulera i. jag tycker t.o.m. att det är min plikt att ta denna position, denna risk. Jag tror dessutom att det är ovanligt att ha den hållningen just nu, men det är inte för att jag vill vara contrarian, utan för att jag tror att marknaden har överreagerat och att den sällan faller i ett rakt streck hela vägen till sin botten.

6 kommentarer:

Tyler sa...

Från Mauldin i natt:

I may have to write about Europe again this week, as there is just so much going on. The key to watch is the German Constitutional Court decision, due Wednesday. If they rule against the euro, all h#$% will break loose. And they could, although I expect a more moderate outcome, as they realize the entire future of the euro project is riding on their ruling. Do they want to get blamed for imploding the euro?

Hmmmmm.

Anonym sa...

Fast är inte domstolarna i norr en smula mer lagbundna än de mer godtyckliga anglosaxsika motsvarigheterna?

Anonym sa...

Föresten du verkar tro mer på att det blir recession än genomsnittet, borde det inte va läge o blanka stort då?

Tyler sa...

OM man blankar stort så måste man få rätt direkt. Man utsätter sig dessutom för risken med lagändringar avseende blankning och alltid för risken att de som lånar ut aktierna vill ha tillbaka dem. Allt detta gör att det är mycket svårt att hålla en långsiktig kortposition.

Timing är allt när det gäller blankning. Jag kunde t.ex. lätt ha missat nedgången i mars pga att jag tvingades ligga kort i flera månader innan det rasade - och då mest på "turen" att en naturkatastrof inträffade. Hade jag sen fortsatt ligga kort hade jag blivit utstoppad när alla marknader studsade tillbaka - hur rätt det senare än hade varit ur ett maj-augusti-perspektiv.

Det går inte att ligga kort nu på att det blir recession under 2012-13. Det är i alla fall svårt.

Anonym sa...

Men menar du att det tar så lång tid för recessionen att slå till? Det kanske blir ett riktigt höstras.

Tyler sa...

Jag tror att det redan har varit ett riktigt höstras : )