tisdag 7 december 2010

Skattelättnader i USA förlängs, EU ej överens öka krisfond

Blandade kort idag, med förlängda tax cuts i USA enligt tal från Obama inatt samt negativa besked från EU. EU saknar fortfarande krismedvetande påpekar gästskribenten i Mauldins Out of the Box. Å andra sidan verkar marknaden ha bestämt sig för att krismedvetandet ändå kommer när det behövs (jag tror man mest litar på att ECB aktiverar sig i obligationsmarknaden = QE) och har liksom tröttnat på information om huruvida krisfonder har rätt storlek eller inte.
 
Slutsatsen just nu (och mitt hopp) är att man tror att QE "fungerar" (avstyr akuta likviditetskriser) eller i alla fall inte ställer till med skada (inflation och högre räntor) i mellanperioden samt att vi får se lite lagom svag tillväxt och hyggligt stabila vinstprognoser.

Inga kommentarer: